Uudistuksia palvelussa: Mahdollisuus merkitä kululaskut maksetuksi

Palveluun on lisätty muutamia käyttäjien toivomia uudistuksia. Kululaskut on nykyään mm. mahdollista merkitä erikseen maksetuksi hyväksymisen jälkeen.

1) Mahdollisuus merkitä kululaskut erikseen maksetuksi

Kululaskut on nykyään mahdollista merkitä erikseen maksetuksi hyväksymisen jälkeen. Tämä helpottaa erityisesti yhdistyksiä, joissa laskut hyväksyy ja maksaa eri henkilö.

Maksettu-merkintä ei muuta kululaskujen uudet/hyväksytyt-jaottelua, vaan on ns. lisämerkintä hyväksytyille kululaskuille. Kululaskun hyväksyminen on vaihe, jolloin kuittikuvat ja kululaskun tiedot tulee tarkastaa. Hyväksymisen jälkeen kululaskua ei voi enää juurikaan muokata, joten tältä osin palvelu toimii kuten aikaisemminkin. Maksettu-merkintää ei ole pakko alkaa käyttämään, sillä hyväksyminen riittää kululaskun tallentamiseen tilinpäätöstietoihin.

Maksumerkintä tehdään oletuksena kuluvalle päivälle, ja sitä voi jälkikäteen muokata tai poistaa “muokkaa kululaskua” -toiminnon kautta.

2) Sähköposti-ilmoitukset hyväksytyistä kululaskuista

Kaikki organisaation käyttäjät pystyvät nyt tilaamaan erikseen sähköposti-ilmoitukset kululaskujen hyväksymisestä. Aiemmin ilmoitukset olivat saatavilla vain uusista kululaskuista.

Kaikkia omia ilmoitusasetuksia voi säätää tuttuun tapaan Omat tiedot -sivulla. Oletuksena uudet sähköposti-ilmoitukset ovat pois päältä kaikilla käyttäjillä.

3) Edellinen/seuraava-napit kululaskujen selaamiseen

Yksittäisten kululaskujen selaamista on helpotettu yläreunan edellinen/seuraava-linkkien avulla.

– – –

Kaikki edellä mainitut uudistukset ovat syntyneet käyttäjien toiveiden perusteella. Kiitos kaikille palautetta antaneille! Toivomme, että annatte myös vastaisuudessa rohkeasti palautetta palvelustamme.

Aurinkoista loppukesää!