Tilikauden päättäminen

Kun tilikausi päättyy, tositteet täytyy lukita kirjanpitoa varten. Tilikauden päättäminen käy helposti: mene hallintanäkymässä Tilikauden päättäminen -osioon. Ennen tilikauden päättämistä varmista, että kaikkien kululaskujen tiedot ovat oikein, sillä niitä ei voi enää muuttaa tilikauden lukitsemisen jälkeen. 

Nimeä tilikausi ja valitse tilikauteen kuuluvat kululaskut klikkaamalla Valitse tilikauden kululaskut, jolloin avautuu lista kululaskuista, joita ei ole vielä lukittu mihinkään tilikauteen. Nyt voit joko valita kaikki kululaskut taikka valikoida vain tietyt Ctrl/Cmd + Shift -painikkeita pohjassa pitämällä.

Tilikauden päättäminen

Lopuksi valitse Päätä tilikausi. Nyt juuri lukitun tilikauden kululaskut ovat nähtävillä hallintanäkymässä Kululaskut-valikon alla, kohdassa Päättyneet tilikaudet.

Toiminnantarkastaminen

Toiminnantarkastajat voivat tarkastella kululaskuja käyttämällä katseluoikeudellisia tunnuksia hallintanäkymässä. Voit lisätä uusia käyttäjiä Organisaation tiedot -näkymässä.

Uuden käyttäjän lisääminen katseluoikeuksilla