Tilikauden päättäminen

Kun tilikausi päättyy, tositteet täytyy lukita, jotta toiminnan- tai tilintarkastajat pääsevät niihin käsiksi erityisen Toiminnantarkastajan näkymän kautta.

Ennen tilikauden päättämistä varmista, että kaikkien kululaskujen tiedot ovat oikein, sillä niitä ei voi enää muuttaa tilikauden lukitsemisen jälkeen. Tilikauden päättäminen käy helposti: mene hallintanäkymässä Työkalut -> Tilikauden päättäminen.

Nimeä tilikausi, valitse tilikauden aikaväli sekä määritä tilikaudelle salasana. Ota huomioon, ettei salasanaa voi enää jälkikäteen muuttaa! Salasanan avulla toiminnantarkastaja voi selailla kyseisen tilikauden tositteita omasta näkymästään.

tilikauden päättäminen

Seuraavaksi klikkaa Valitse tilikauden kululaskut, jolloin avautuu lista kululaskuista, joita ei ole vielä lukittu mihinkään tilikauteen. Nyt voit joko valita kaikki kululaskut taikka valikoida vain tietyt Ctrl + Shift -painikkeita pohjassa pitämällä.

Lopuksi valitse Päätä tilikausi. Nyt juuri lukitun tilikauden kululaskut ovat nähtävillä hallintanäkymässä Kululaskut-valikon alla, kohdassa Päättyneet tilikaudet. Muista myös toimittaa toiminnantarkastajalle erillinen toiminnantarkastajan ohje tilinpäätöksen yhteydessä. Toiminnantarkastajan näkymän osoitteen muodostat seuraavasti: jos tilitysnäkymä on yhdistys.kululaskut.fi, on toiminnantarkastajan näkymä osoitteessa yhdistys.kululaskut.fi/tarkastus/.