Sopimus- ja käyttöehdot

Palvelun yleiset ehdot

Sopimus- ja käyttöehdot

20.12.2014

Yleistä

Näiden sopimus- ja käyttöehtojen kohteena on Bosoni Oy:n tuottama Kululaskut.fi-palvelu (”palvelu”) sekä sen asiakasyhdistykset ja -yritykset (”asiakas”) ja näiden tahojen käyttäjät (”käyttäjä”).

Palvelua koskeva sopimus katsotaan syntyneeksi, kun asiakas ottaa palvelun käyttöönsä ja maksaa saamansa laskun. Laskujen maksuehto on 7 pv netto ja viivästyskorko 7 %. Palvelun voi irtisanoa milloin vain, mutta mahdollisesti käyttämättä jäänyttä käyttöaikaa ei hyvitetä takaisin.

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Bosoni Oy:stä riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Bosoni Oy:n noudattamasta näitä sopimus- ja käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Käyttäjätiedot ja -tunnukset

Kaikkia käyttäjätunnuksia, -tietoja sekä palveluun tallennettuja henkilötietoja säilytetään kaikkien käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen. Näiden tietojen käsittely on kuvattu tarkemmin rekisteriselosteessa.

Asiakas ja käyttäjä ovat velvollisia pitämään palvelussa olevat yhteystietonsa ajan tasalla. Käyttäjät ovat vastuussa omien tunnustensa ja salasanojensa riittävästä salassapidosta ja oman päätelaitteensa tietoturvasta.

Palveluun ladattuja tietoja ei käytetä markkinointiin tai myydä eteenpäin Bosoni Oy:n tai muiden osapuolten toimesta.

Palvelun toiminta

Bosoni Oy takaa, että palveluun ladatut kuitit ja tositteet säilytetään kirjanpitolain mukaisesti luettavissa vähintään kuuden vuoden ajan. Kuitit ja tositteet säilytetään, vaikka palvelu irtisanottaisiin. Säilytys tapahtuu sähköisesti Euroopan talousalueella sijaitsevilla, kolmannen osapuolen pilvipalvelimilla. Kunkin asiakkaan tietoihin ja tositteisiin on pääsy vain Bosoni Oy:n ylläpidolla sekä asiakkaan määrittämillä käyttäjillä.

Kululaskut.fi-palveluun ladattujen tositteiden riittävän laadun tarkastamisesta vastaa asiakas. Bosoni Oy säilyttää tositteita kirjanpitolain mukaisesti, mutta ei ole vastuussa niiden hyväksymisestä ja laadun tarkastamisesta.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan, etteivät sen käyttäjät lataa palveluun tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia.

Bosoni Oy:llä on palvelusta varmuuskopio eri palvelimella. Mahdollisen tietoliikennehäiriön tapahtuessa Bosoni Oy pyrkii ensisijaisesti palauttamaan palveluun aiemmin ladatut kuitit ja tositteet, ja tämän jälkeen palauttamaan loput toiminnallisuudet.

Bosoni Oy ei korvaa lyhytaikaisista käyttökatkoista aiheutuvia välittömiä tai välillisiä haittoja. Pidempiaikaisista katkoista aiheutuvaa haittaa kompensoidaan rahallisesti seuraavan laskun yhteydessä.

Bosoni Oy
Y-tunnus: 2657623-5
www.bosoni.fi