Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1.12.2014

Rekisterin nimi

Kululaskut.fi-tietokanta

Rekisterinpitäjä

Bosoni Oy
Y-tunnus: 2657623-5
www.bosoni.fi
info@bosoni.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ville Vuorenmaa
ville@bosoni.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennetaan sitä käyttäville yhdistyksille, yrityksille ja muille yhteisöille osoitettuja kululaskuja ja niihin liittyvä tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Kululaskun luomisen yhteydessä tietokantaan tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IBAN-tilinumero
  • Henkilötunnus kryptattuna, mikäli kululasku sisältää kilometrikorvauksen (selkokielinen henkilötunnus näkyy organisaation taloudenhoitajalle)
  • IP-osoite ja kululaskun luomisen ajankohta
  • Kululaskujen ja kilometrikorvausten tiedot sekä niihin liittyvät tositteet

Tietokantaan tallennetaan käyttäjäorganisaatioiden taloudenhoitajien sekä muiden luottamushenkilöiden osalta seuraavat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä:

  • Nimi ja sähköpostiosoite
  • Salasana kryptattuna
  • IP-osoite

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietosisältö koostuu kululaskun luomisen tai käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä annetuista tiedoista.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat erillisen palveluntarjoajan internet-palvelimella. Palvelin on suojattu salauslausekkein ja sinne on pääsy ainoastaan Bosoni Oy:n ylläpitäjillä.

Jokaisen yhdistyksen luottamushenkilöillä on oikeus nähdä ko. yhdistykselle luodut kululaskut ja niihin liittyvät tiedot.

Järjestelmä on teknisesti suojattu hyökkäyksiä vastaan.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.